PURE – hjælp til registreringer

Fremover bliver det nemmere for alle i AGRO, når det drejer sig om at indtaste publikationer i PURE.

26.07.2018 | Anna Dorthe Østergaard

Som det er i dag, så er medarbejdere i AGRO ansvarlige for alle registreringer i PURE, hvor vi er førsteforfattere, og det fortsætter vi selvfølgelig med at være. En stor del af disse indtastninger står sektionssekretærerne for, men dette ændrer sig.

I maj havde vi et møde med AU Library i Aarhus, hvor Tine L. Iversen og Rasmus T. Nielsen tilbød deres ekspertise med at importere samt validere relevante, internationale publikationer via en bibliografisk database (Scopus eller Web of Science). Importen kommer til at omfatte tidskriftsartikler og andre ”peer-reviewed” publikationer, og deres facilitering vil være en stor hjælp for AGRO, da dette betyder, at langt færre publikationer skal indtastes manuelt. Fremadrettet undgår vi fejlindtastninger, og med AU Library som importør og validator skulle vi derved automatisk få de fleste internationale og peer-reviewed artikler ind i PURE. De resterende artikler samler AU Library op på ved en allerede iværksat kvalitetssikrings-procedure.

Efter mødet med AU Library var vi enige om at sige ”JA TAK” til deres assistance, og allerede fra slutningen af maj satte AU Library en import op fra Scopus, og det kører, som det skal. AU Library har efterfølgende oplyst, at selv ”emneord” kommer med i importen, hvilket vi var bekymrede for, at de ikke gjorde.
Yderligere emneord kan kun sættes på via PURE-supporten:  pure@au.dk

Her i AGRO skal vi selv fortsætte med at indtaste artikler, som ikke kommer op ved en søgning i Scopus, og det drejer sig om danske artikler, rapporter, konference-abstracts, populærartikler etc.

Hvis du har brug for hjælp i PURE, kontakter du fortsat din sektionssekretær, som vil kunne assistere samt kontakte support-teamet i Aarhus i tvivlstilfælde.

Læs mere om PURE på:  http://medarbejdere.au.dk/pure/

På ovennævnte hjemmeside finder du også vejledninger, hvis du selv vil registrere i PURE. 

Administrative forhold
111377 / i31