Valg 2018 er skudt i gang!

Valget 2018 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan. I år stemmer studerende til alle organer.

24.09.2018 | Janne Hansen

Foto: Colourbox

Så er det snart tid til valg på AU, herunder opstilling af kandidater til bestyrelsen, akademisk råd, studienævn og ph.d.-udvalg. Det er vigtigt at opstille nok kandidater og suppleanter, så alle mandater i organerne udfyldes.

I år stemmer de studerende til alle organer.

Ved tidligere valg har en række akademiske råd og studienævn været uden studenterrepræsentanter, fordi ingen har stillet op. Den manglende studenterrepræsentation kan skyldes flere ting, men det er Valgsekretariatets erfaring, at en af årsagerne er, at de studerende afleverer opstillingslister så sent, at eventuelle fejl ikke kan nå at blive rettet, hvorved listen ofte må erklæres ugyldig.

Alle vælgere får tilsendt en mail med oplysninger om valget, herunder om opstilling af kandidater.

Valgsekretariatet vil derudover opfordre studieledere og studievejledere til at gøre de studerende opmærksomme på valget og på muligheden for at aflevere opstillingslister i god tid, så der i den kommende valgperiode vil være så få råd og nævn som muligt uden studenterrepræsentation.     

Læs mere på www.au.dk/valg.

Administrative forhold
111377 / i31