AGRO-forsker anerkendes af ST for sit erhvervssamarbejde

Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, CROP, er udnævnt som modtager af prisen ST Industrial Collaboration Award

24.08.2018 | Janne Hansen

Lise Nistrup Jørgensens erhvervssamarbejde er blandt andet kommet til udtryk i de årlige ”Firmadage” i Flakkebjerg, som Lise har været tovholder for. Foto: Janne Hansen

ST har valgt at udnævne Lise Nistrup Jørgensen, CROP, som modtager af fakultetets ST Industrial Collaboration Award. På almindelig dansk betyder det, at den flittige Lise er blevet officielt anerkendt for sin ”exceptionelle indsats” i forbindelse med sit samarbejde med erhvervet. Prisen blev overrakt ved ST’s sommerfest ”Summer Hangout” 24. august 2018.

Lise Nistrup Jørgensen har en stor indsigt i sygdomsbekæmpelse i store landbrugsafgrøder, herunder samspillet mellem dyrkningsformer, kulturtekniske forhold og deres effekt på sygdomsudviklingen.

I sit mangeårigt samarbejde med de agro-kemiske firmaer og planteforædlere har Lise bidraget til udvikling af sygdomsresistente sorter og udpegning af plantebeskyttelsesløsninger, som både er effektive og økonomiske optimale. Hun har også samarbejdet med SEGES om blandt andet udvikling af beslutningsstøttesystemer.

Med hendes omfattende viden, erfaring og netværk er Lise med til at sikre en fortsat bæredygtig intensiv landbrugsproduktion med tilpasset og reduceret anvendelse af pesticider.

- Jeg er glad og beæret over prisen og tænker, at mit mangeårige samarbejde med industrien har – og fortsat er – meget spændende. Det er rart at skabe nogle brugbare data, som kan anvendes både af de agrokemiske firmaer og af forædlerne eller som baggrund for rådgivningstjenesten og i sidste instans af landmanden. Samarbejdet med industrien er på ingen måde er et ”one man show”. De mange forsøg og resultater, vi samler sammen hvert år, sker i tæt samarbejde med dygtige markteknikkere og laboranter. Så fortjenesten for denne pris skyldes derfor langt hen ad vejen også deres store indsats, siger Lise Nistrup Jørgensen.

Læs mere om de øvrige awards her.

Navne
109987 / i31