Enhver virksomhed moderne virksomhed har det – har AGRO det? Har du?

Verdensmålene består af 17 konkrete mål, som skal bidrage til en mere bæredygtig verden ved blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, sikre uddannelse og bedre sundhed til alle, sikre bedre miljø og klima, samt skabe gode jobs og mere bæredygtig vækst

31.08.2018 | Birte Boelt

Flere ledere i Biweekly har omtalt FN’s 17 bæredygtighedsmål – og senest i forrige udgave skrev Erik Steen Kristensen, at (vores) viden kan gøre en forskel i verden.

Kigger man på de større virksomheders hjemmeside, finder man et bud på, hvordan netop denne virksomhed vil bidrage til bæredygtighedsmålene:

Mejeribranchen (International Dairy Fedration) har underskrevet en deklaration sammen med FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), hvor man anerkender branchens globale ansvar og tilkendegiver støtte til en bæredygtig udvikling af mejerisektoren til gavn for jordens befolkning. Novozymes har udviklet værktøjer til at vurdere og koble Novozymes løsninger til verdensmålene – og uden tvivl: Der er et stigende behov for de produkter som Novozymes fremstiller – herunder de traditionelle foderenzymer og de nye mikrobiologiske produkter til højere ressourceeffektivitet.  Carlsberg kunne i februar, 2018 i sin bæredygtighedsrapport fremvise en 16 procents reduktion i CO2 og et seks procent mindre vandforbrug og seneste bud på at reducere madspild: Der brygges øl på overskudsbrød!

Verdensmålene består af 17 konkrete mål, som skal bidrage til en mere bæredygtig verden ved blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, sikre uddannelse og bedre sundhed til alle, sikre bedre miljø og klima, samt skabe gode jobs og mere bæredygtig vækst. Verdensmålene er vedtaget af og forpligter alle FN lande. Agroøkologi’s forskningsområder er relevante for flere af målene, men helt centrale er mål 2, 12 og 15:

2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug

12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion

15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene

Landbrug & Fødevarer beskæftiger sig også med forslag til, hvordan organisationen og dens medlemmer kan bidrage til verdensmålene eks. i publikationen ”Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevareklynge”, hvor man især sætter fokus på ressourcer: Fremme af cirkulær bioøkonomi, herunder bedre (gen)-anvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald. Her fremhæves eksempelvis behovet for ”Mere bæredygtig biomasse” og ”Behov for mere viden og cirkulær erfaring”.

Jeg tror, de fleste i instituttet er bekendt med AGRO’s forsøgsaktiviteter både på Foulum og Flakkebjerg vedr. bæredygtig biomasse. Men vi har andre projekter, hvor forskere ved AGRO bidrager til at udvikle produktionsmetoder, som hjælper virksomheder til at bidrage til verdensmålene. Et eksempel er projektet ”Græsmælk,” hvor der indsamles informationer om produktion, økonomi, klimaaftryk og bæredygtighed på praktiske kvægbrug. Projektpartnere er Arla og Thise mejeri og sidstnævnte beskriver, at formålet er at udvikle en mælketype, hvor køerne udelukkende æder græsmarksprodukter - ingen korn, majs eller soja, som kan spises af mennesker. Projektet arbejder med virksomhedens visioner til fremtidens fødevareproduktion – og AGRO’s ekspertise er central bl.a. i forhold til beregning af klimaaftryk.

AGRO’s erhvervsudvalg har kortlagt instituttets erhvervs-samarbejdsprojekter, og det er en omfattende liste med mange eksempler på, hvordan AGRO leverer den forskning og udvikling, som ligger til grund for virksomhedernes udvikling mod en mere bæredygtig produktion.

Enhver moderne virksomhed har et bud på, hvordan netop dén vil bidrage til bæredygtighedsmålene, i AGRO har vi en række projekter, hvor vi sammen med virksomheder arbejder frem mod at bidrage til bæredygtighedsmålene – men der er sikkert flere gode ideer og muligheder…..

Se evt. Jørgen E. Olesens leder fra 19. maj 2017 og Torsten Rødel Bergs artikel af 1. maj 2018.

Nyt fra ledelsen
109987 / i31