Kvalitet i myndighedsbetjeningen

Nye tiltag som myndighedskursus og certificering kommer til at bidrage til høj kvalitet i den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Det stiller os stærkere i forbindelse med konkurrenceudsættelsen.

11.09.2018 | Jørgen Eriksen

I AGRO fylder myndighedsbetjeningen meget både fagligt, økonomisk og arbejdsmæssigt. Vi har opgaver af varierende størrelser for forskellige styrelser, fra helt korte notater på få sider og med korte svarfrister til flerårige markforsøg. 

I øjeblikket er det virkemiddelkataloger; klimakataloget er netop færdigt, mens kvælstof- og fosforkatalogerne er igangsat. Det drejer sig for alle tre om udredninger i samarbejde med andre institutter ved ST plus Københavns Universitet. Det er store udredninger. F.eks. er der 43 kvælstofvirkemidler, som skal evalueres, og der er rigtig mange forfattere og interessenter i form af styrelser og organisationer. 

 Uanset om det drejer sig om små eller store opgaver, er det vigtigt med kvalitet og gode rutiner – først og fremmest for, at vi kan stå inde for den forskningsbaserede rådgivning, som leveres, men bestemt også for at give os selv rimelige arbejdsforhold. 

Til det formål har ST’s myndighedsudvalg udarbejdet et kvalitetssikringsnotat, som skitserer procedurer i forbindelse med løsning af opgaverne, lige fra den dag bestillingen kommer ind ad døren, til den er kvalitetssikret og besvaret.

Nye tiltag på vej

Derudover er nye tiltag på vej. Det ene er et kursus i forskningsbaseret myndighedsbetjening med elementer som den gode rådgivningsproces, forskning i regi af myndighedsbetjening, armslængde i forhold til interessenter, konflikthåndtering, pressehåndtering, kommunikation, ytringsfrihed og myndighedsbetjening som forretningsområde. Kurset er en slags myndigheds-parallel til adjunktkurset for nye undervisere. Sandsynligvis vil det til en start være opdelt i forhold til nye/garvede inden for området. 

Der arbejdes desuden på en ISO 9001-certificering af myndighedsbetjeningen – altså en officiel akkreditering af procedurerne. Det ser jeg som en stor fordel. Det vil kunne bidrage til at strømline og sikre, at de mange forskellige kulturer rundt i hjørnerne af ST følger samme procedurer. Det er ikke tilfældet i dag! Der er især store forskelle på, hvordan der kommunikeres med embedsværket i styrelserne. En certificering vil kunne sikre ensartethed og dokumentation for hvert trin i processen.

Konkurrenceudsættelse lige om hjørnet

Miljø- og Fødevareministeriet har varslet, at myndighedsbetjeningen skal konkurrenceudsættes over de kommende år. Det er allerede sket på nogle områder, f.eks. har udbud af veterinærområdet betydet, at opgaven kommer til at blive løst af Statens Serum Institut i stedet for DTU, som hidtil har været tilfældet. 

Det er selvsagt af vanvittig stor betydning for både ST og AGRO, at vi kan hjemtage en konkurrenceudsat kontrakt. Derfor er det en ikke uvæsentlig sidegevinst ved både kurset og certificeringen, at de er konkurrenceparametre, som må forventes at stille os bedre, når vi inden for de nærmeste år vil opleve ”vores” område komme i udbud.

Nyt fra ledelsen
109987 / i31