Ny strategi for Aarhus Universitet er undervejs

I den kommende tid skal vi i AGRO, som i andre dele af AU, arbejde på at udforme en ny strategi frem til 2020 – blandt andet på efterårets juniorVIP- og seniorVIP-møder.

25.09.2018 | Mogens H. Greve

Vores nuværende strategiperiode lakker mod enden, og AU’s topledelse ønsker at starte processen med udarbejdelse af Strategi2020 nu. Processen vil som sidst være grundig og give mulighed for at alle kan komme med deres input. AU’s topledelse ønsker, at FN’s 17 globale bæredygtighedsmål skal indarbejdes i den kommende strategi. Jørgen E. Olesen havde en god leder om disse mål i 2017. Du kan genlæse Jørgens leder FN’s bæredygtighedsmål – hvad betyder det for os? og læse om FN’s 17 globale bæredygtighedsmål

Den strategi, vi skal udarbejde, er den langsigtede plan, som AU og AGRO skal følge for at nå de langsigtede fremtidige mål, som sættes i strategien. Den danner rammen om vores arbejde i de kommende år. Strategien giver altså både et fikspunkt og en retning for vores arbejde fremover. 

Strategiarbejdet er allerede startet, og vil fortsætte henover efterår og vinter. Du kan se tidsplanen for arbejdet her. Vi har i institutledelsen givet indspil til sammensætning af et internationalt evalueringspanel, som skal vurdere vores kapaciteter til at møde fremtidens udfordringer og komme med konstruktive forslag, som vil kunne anvendes til færdiggørelse af strategien. 

Den næste store konkrete aktivitet i Strategi2020-processen bliver juniorVIP- og seniorVIP-møderne i oktober og november, hvor vi konkret skal arbejde med bæredygtighedsmålene i relation til vores arbejde i sektionerne. 

Jeg håber, vi får en seriøs og ambitiøs diskussion om, hvorledes vi kan indarbejde de relevante bæredygtighedsmål i vores forskningsområder, men i høj grad også hvorledes vi kan indarbejde disse i vores måde at udføre forskning på i AGRO og hele AU. 

Måske bør vi også bruge vores viden til at arbejde henimod at gøre AU til et bæredygtigt universitet, hvor vi laver grønne regnskaber, sorterer vores affald, kører i elbiler, rejser mindre, forbruger mindre og spiser mindre kød i kantinen.

Nyt fra ledelsen
109987 / i31