Nyrenoverede lokaler i Flakkebjerg næsten klar til brug

UNILAB-renoveringen af laboratorierne og nye undervisningslokaler vækker begejstring i Flakkebjerg og giver bedre muligheder for blandt andet undervisning.

15.05.2018 | Mogens Nicolaisen

Så er UNILAB-renoveringen i Flakkebjerg næsten færdig! Det har været en lang proces, der har været holdt mange møder og der har været meget, som skulle koordineres, men det ser ud til, at resultatet har været ventetiden værd. 

Renoveringen har været mere omfattende for nogle forskergrupper end andre, især for gruppen Naturstof- og miljøkemi, som oven i købet har skulle arbejde i midlertidige laboratorier og samtidig bruge interimistiske kontorer i glasarkaden og andre steder. Det må have været anstrengende – men jeg har indtryk af, at det trods alt har forløbet forholdsvist smertefrit. 

Laboratorierne ser meget flotte ud og, som én sagde, ser der ligeså så sterilt ud som på hospitalsgange, men der går nok ikke lang tid, før man kan se, at der er liv i lokalerne. 

Bedre arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet skulle også meget gerne være blevet forbedret, blandt andet med forbedret udsug i stinkskabene. Mange af stinkskabene er nu forsynede med hæve-sænke-funktion for at lette arbejdet og mindske risikoen for arbejdsskader. Jeg er derfor sikker på, at alle glæder sig meget til at tage de flotte lokaler i brug, hvor det må være en fornøjelse at arbejde! 

Jeg glæder mig især over undervisningslaboratoriet, som har fået plads til 24 studerende. Det har virkelig været savnet på Flakkebjerg at kunne samle de studerende i et øvelseslaboratorie. Jeg er overbevist om, at det vil forbedre undervisningen på stedet og måske oven i købet bane vejen for flere laboratoriekurser. 

Rekordantal studerende

Der er i øjeblikket tilmeldt 20 studerende på vores sommerkursus ’Diagnosis of Plant Diseases’ i starten af juli, hvilket er en ny rekord. Antallet af studerende er steget støt siden oprettelsen. Det ville simpelthen ikke være muligt at afholde kurset uden disse nye undervisningsfaciliteter.  Hidtil har vi skulle bruge vores daglige laboratorier, hvor der kun er plads til 6-8 studerende i hvert. 

Derudover har vi i det gamle bibliotek fået et renoveret lokale, hvor der vil være plads til større grupper af studerende til forelæsninger, ph.d.-forsvar eller større møder. Dog mangler der her stadig noget møblement og udsmykning for at gøre lokalet ligeså indbydende som det gamle bibliotek. 

Til sidst tak til alle, som har deltaget i utallige møder og på anden vis været med til at gøre renoveringen så gnidningsfri som muligt!

Nyt fra ledelsen
109987 / i31