Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Agroøkologi Forsøgsplanlægning i laboratorie og mark

Forsøgsplanlægning i laboratorie og mark

Introduktion til arbejde i laboratoriet

For at sikre at vi overholder Arbejdsmiljølovens bestemmelser i forbindelse med laboratoriearbejde, er dette dokument udarbejdet:

Introduktion til laboratoriearbejde - DANSK 

Den gode plan – indmeldelse af forsøg i laboratorie/mark

For at sikre et godt samarbejde mellem de studerende og TAP i laboratoriet samt i marken er der udarbejdet et forventningsafstemningsskema (bilag 29). I forbindelse med arbejde i laboratoriet samt i forbindelse med feltarbejde skal dette skema udfyldes. Det er ikke muligt at arbejde i laboratoriet eller i felten, hvis skemaet ikke er fyldt. Den studerendes vejleder er ansvarlig for booking et møde mellem vejleder, TAP-vejleder og studerende.

Den gode plan DK

Analyseenheden

Analyseenheden beskæftiger sig med rutineprægede analyser for rekvirenter indenfor instituttet (samt for eksterne kunder efter aftale). Vi udfører analyser alene som indtægtsdækket virksomhed. Analyseenheden er ikke akkrediteret, men vi lever for en stor del op til kravene i DS/EN 17025 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

Analyseenheden udfører opgaver i eget laboratorium. Korte beskrivelser af analysemetoder kan findes HER.

Rekvisition 2017.

Andre procedurer

Procedurer for behandling og opbevaring af jord fra lande udenfor EU: 

Procedure for behandling af jord fra ikke-europæiske lande

Redigerbar fil til advarselsskilte kan findes her.

Tørring og formaling af plantemateriale  

109792 / i31