Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

Der nedsat et Lokalt ArbejdsMiljøUdvalg (LAMU), som ud fra gældende lovgivninger og AUs retningslinjer tager lokale problemstillinger op. Udvalget mødes ca. 4 gange årligt, og dækker ud over Institut for Agroøkologi også DCA og ICROFS.

Forretningsorden

Årshjul

Mødedatoer i 2018: 16. marts, 22. maj, 23. august og 12. november


110383 / i31