Samarbejdsudvalg (LSU) / Institutforum

Arbejdsform for udvalgene

Alle medarbejdere har via de forhandlingsberettigede organisationer mulighed for at stille op som repræsentant til det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU), og i Institutforum har alle medarbejdere mulighed for at stille op uanset tilknytning til forhandlingsorganisation. Disse organer giver gode muligheder for at blive inddraget i et lokalt samarbejde, hvor beslutninger og nye ideer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere især vedrørende instituttets økonomiske situation, strukturændringer samt andre beslutninger omkring arbejdets tilrettelæggelse, se kommissorium. Dagsorden udarbejdes i samarbejde med næstformændene og udsendes til alle medarbejdere senest 1 uge forud for mødet.

LSU forretningsorden

 

 

110385 / i31