Ph.d.-programkomité

Ph.d.-programkomitéen er rådgivende for institutledelsen i alle spørgsmål vedrørende ph.d. Programkomitéen udarbejder endvidere indstillinger til formanden for ph.d.-skolen GSST, og komitéens medlemmer evaluerer ansøgninger, deltager i eksaminationen af de studerende o.l. (se GSST rules and regulations). Komitéen består af 6 seniorVIP (en medarbejder fra hver forskningssektion). Komitéens formand har fået delegeret ansvaret for at udarbejde projekt ”Ph.d.-uddannelse i AGRO”. Formanden er tilforordnet institutledelsen og deltager typisk i hvert andet møde.

Formål / opgaver

 • Ph.d.-programkomiteen drøfter anliggender vedrørende ph.d.-studier på institutniveau og sender komiteens anbefalinger til lederen af ph.d.-skolen (GSST). Ph.d.-studerende deltager ikke i punkter på dagsordenen, der er personrelaterede, f.eks. bedømmelse af indkomne ansøgninger. 
 • Ph.d.-programkomiteens senior-VIP-medlemmer bedømmer indkomne ansøgninger og sender anbefalinger til GSST. Bedømmelsen omfatter en grundig vurdering af hver enkelt ansøgers kvalifikationer i overensstemmelse med gældende kriterier og GSST's vejledninger.
 • Godkendelse af ph.d.-planer (formanden) 
 • Gennemfører halvårlige evalueringer (formanden)
 • Ph.d.-programkomiteens senior-VIP-medlemmer deltager i kvalifikationseksamener og bedømmelse af afhandlinger som intern bedømmer
 • Ph.d.-programkomiteens senior-VIP-medlemmer deltagere i forsvar og bedømmelse af afhandlinger som intern bedømmer
 • Oprettelse af ph.d.-kursusprogram
 • Godkendelse af nye ph.d.-kurser og tildeling af ECTS
 • To gange om året afholder komiteens medlemmer samtaler med alle ph.-d.-studerende for at sikre trivsel
 • Afholder "Grand Meeting" én gang om året
 • Vejleder studerende og supervisors
 • Fungerer som problemløsere

Referater

110387 / i31