Postdoc fra AGRO er eneste AU-modtager af FTP-bevilling

AU’s eneste modtager af midler fra Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktions seneste postdoc-bevillingsrunde er fra AGRO.

Nanna Hjort Vidkjær har som den eneste fra Aarhus Universitet modtaget en bevilling fra den seneste runde i Det Frie Forskningsråds postdoc- bevillinger. Privatfoto

Konkurrencen om forskningsmidler er hård, men ikke desto mindre kom Nanna Hjort Vidkjær gennem nåleøjet. Som den eneste fra Aarhus Universitet i den seneste bevillingsrunde har hun fået forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til et treårigt postdoc. På landsplan var der i alt 16 modtagere af postdoc-bevillinger fra denne pulje. 

 

Nanna Hjort Vidkjær, CROP, er tildelt 3,2 mio. kr. til et postdoc-projekt, hvor hun vil undersøge, om sekundære metabolitter fra pollen og nektar i de blomster, som honningbier besøger, har en immunfremmende effekt hos bierne og deres larver. Læs også den populærvidenskabelige artikel ”Hjælp til honningbier fra naturens apotek”.