Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget i AGRO er bl.a. rådgivende i relation til instituttets uddannelser og undervisning, som udbydes ved AU. Udvalgets formand har fået delegeret ansvaret for at udarbejde projekt ”Uddannelse i AGRO”, omfattende bacheloruddannelsen i Agrobiologi og kandidatuddannelser i Agrobiologi og Agroenvironmental Management. Udvalget består af 6 senior-VIP. Formanden er tilforordnet i institutledelsen og deltager typisk i hvert andet møde.

Kommissorium