Tilbud til studerende: PENGE

Hjælp med at gøre vores studerende indenfor fødevare- og jordbrugsvidenskab opmærksomme på, at de kan søge stipendie og rejselegat.

Foto: Colourbox

Undervisere og andre med kontakt til studerende opfordres til at gøre vores studerende opmærksomme på, at de kan søge om penge hos Fonden Frands Christian Frantsens Legat. 

Det er studerende - inklusiv ph.d.-studerende - indenfor jordbrugsvidenskab, fødevarevidenskab og vildtforskning, der har mulighed for at søge om et stipendium eller rejselegat.    

Du kan læse mere om mulighederne hos Fonden Frands Christian Frantsens Legat her.

Du er også velkommen til at kontakte Bent Tolstrup Christensen for yderligere oplysninger. Han sidder i bestyrelsen for fonden.

Deadline for ansøgning er 3. april 2018.