AGRO på den grønne gren

Samfundets fokus på grøn omstilling har resulteret i ekstremt mange appelsiner i AGROs turban. Der er rift om vores viden. Vi er ekstremt privilegerede.

Sonja Graugaard. Foto: Charlotte H. Knudsen

Grøn omstilling er øverst på dagsordenen hos bevillingsgiverne, og hvor end vi vender blikket, står der AGRO på pengekasserne. 

Aftale om fordeling af forskningsreserven omhandler primært grøn omstilling og landbrug samt behov for styrkelse af forskningsbaseret myndighedsrådgivning, hvilket er særdeles positivt for AGRO. 

De kommende mange år ser mulighederne for projektfinansiering så gode ud, som AGRO aldrig har oplevet før. Der er bevilget 58 projekter med opstart i 2023 til et samlet beløb på ca. 171 mio. DKK. Desuden er der indsendt 55 ansøgninger beløbende sig til ca. 219 mio. DKK.

De mange projektbevillinger medfører et udtalt behov for flere hænder. AGRO har i perioden 1. januar 2023 – 15. april 2023 ansat 45 nye medarbejdere. Desuden har AGRO pt. 38 igangværende stillingsopslag, hvilket lægger et stort arbejdspres på HR, Karina, Chinette m.fl.

Der er enkelte mørke skyer på himlen bl.a. vanskelighed med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft primært inden for VIP-området. Det er arbejdstagers marked, ikke kun i Danmark men i hele Europa. I Danmark er der pt. knap 3 mio. lønmodtagere, det højeste antal nogensinde.

En anden problematik er fastholdelse af dygtige medarbejdere, hvilket primært er begrundet i, at det private arbejdsmarked kan tilbyde langt højere lønninger end offentlige institutioner.

Alt er heller ikke rosenrødt omkring økonomien. Projektbevillinger dækker nemlig ikke omkostninger til bygninger, energi, infrastruktur m.v. Faktisk ligger den reelle overhead for AGROs projekter på over 100%, hvor instituttet maksimalt får 44%. AGRO er derfor afhængig af en basisbevilling, og her er vi fortsat underkastet besparelser. Noget som universitetet fortsat arbejder for at få ændret.

Det offentlige har mange regler i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, som gør processen meget langstrakt, hvilket i flere tilfælde har resulteret i, at den udvalgte kvalificerede medarbejder har fundet andet job, inden AGRO har kunnet fremlægge en ansættelseskontrakt. Dette arbejdes der på at få rettet op på.

Vi har travlt, og vi skal huske at passe på hinanden i denne travle tid - så tag hånd om din kollega, hvis du observerer, at nogle begynder at få symptomer på stress. Vi har en fantastisk arbejdsplads og søde og dygtige kolleger, som vi skal passe godt på.