Mens vi venter på foråret!

Forårsarbejdet i marken lader vente på sig her i marts 2023. Vi er så småt startet med lidt fræsning og pløjning, men jorden er fortsat meget våd, så der er mange opgaver, som vi ikke har kunnet komme i gang med - men lige om lidt 😊.

Jens Bonderup Kjeldsen. AU Foto
Foto: Jens Bonderup Kjeldsen

Og hvad skal der så ske på Foulumgård i 2023?

Igen i år har vi en blanding af gamle og nye forsøg. Vores ”platforme”, som består af sædskifter, der – for nogles vedkommende – har kørt siden starten/midten af 1990’erne, fortsætter med små ændringer, plus at vi som altid har en række mindre forsøg, som lægges ”ind over” de forsøg, der kører. En af fordelene ved at gøre dette er, at man ikke starter på bar bund, men har mange veldokumenterede data fra de foregående år.

Målinger af lattergas er en af disse aktiviteter, der fortsat fylder meget. Det sker i et tæt samarbejde med laboranter og miljøteknikere her på Foulum, og det giver lidt ekstra udfordringer, når det ikke kun er vejret, der skal tages hensyn til, når vi planlægger jordbearbejdning, gylleudbringning, såning osv., men at vi også skal have det passet ind i et net af gasmålinger, som kræver, at der er det rigtige udstyr og de rigtige mennesker til rådighed på en given dag. En spændende, men ind imellem lidt stressende opgave for alle involverede. Og et forår, der ikke helt arter sig, som vi ønsker, gør det ikke nemmere!

Et af de nye forsøg, der starter i år, er HyPErFarm-projektet, som omhandler muligheden for at kombinere landbrugsproduktion med solceller. Projektet startede så småt i 2022, men udfordringer med bl.a. tilslutning til elnettet har forsinket det en smule (noget som også opleves på de store anlæg, der sættes op i øjeblikket!).

Det særlige ved vores forsøgsanlæg er, at nogle af panelerne monteres lodret i rækker, der står placeret syd/nord, hvor panelerne i de traditionelle anlæg monteres på skrå i rækker, der går øst/vest. Ideen er så, at panelerne sættes med en afstand på 10 meter i vores tilfælde, så vi fortsat kan dyrke afgrøder på arealet. Der er for øvrigt planer om et lignende, men meget større, anlæg på Flakkebjerg.

Vi starter også et nyt forsøg, ”Kvantificering og dokumentation af effekten af præcisionsgødskning på nitratudvaskning og lattergasemission”, hvor afgrøden i 2023 er kartofler. Vi skal muligvis have vores nye robot ud og tildele gødning i det forsøg 😊.

Vi forventer igen i år at skulle have et lille screeningsforsøg med hamp (til olieproduktion). Universiteterne har siden 2022 fået muligheden for lave forsøg med hamp, hvor vi ikke behøver at skulle gennem den tunge procedure omkring godkendelse af dyrkningen som tidligere. I den procedure skal både Landbrugsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Rigspolitiet godkende det, og de tidligere gange er det altid endt med at blive forsinket, så vi ikke har kunnet at så hampen på det optimale tidspunkt. Det fungerer fint nu 😊.

Andre områder, som vores forsøg dækker i år, er bl.a. efterafgrøder/brakafgrøder, økologisk/konventionelle sædskifter, optimeret biomasseproduktion til bioraffinering, optimering af afgrøder til proteinekstraktion, reduceret jordbearbejdning/Conservation Agriculture, afprøvning af forskellige organiske gødninger som f.eks. ”restprodukter” fra ekstraktionsprocesser, dekanteringsvæske fra gylleseparering osv., produktion af ”legumes” til human ernæring, blomsterstriber (samme forsøg ligger på Flakkebjerg), økologisk kvægsædskifte, observationssorter (korn) for Tystofte og VAP/Pesticidvarslingsarealerne i Silstrup og Tylstrup.

Sidste år blev der indkøbt en ”Agrointelli Robotti” markrobot til Foulumgård. Den er næsten magen til den, der har kørt på Flakkebjerg i et par år. Sidste år gik med at lære den at kende, og fra i år er det meningen, at den skal bruges i flere af vores forsøg.

Semifieldanlægget er den seneste tid blevet opdateret med nye mobile tage, og vi har fået renoveret vandingsmaskinerne, så vi nu er klar til at starte nye forsøg. I år vil der bl.a. være kartoffelforsøg i basinanlægget, hvor vanding bliver en vigtig parameter.

Det sidste års tid har der også været gang i generationsskiftet på Foulumgård. Arne Grud og Erling Nielsen er gået på pension; til gengæld har vi ansat Morten Øster Høstgaard og Jacob Thomassen.

Vi har også gang i generationsskiftet for nogle af vores maskiner. Jeg vil nævne vores jordprøveudtager, da den ofte bliver lånt af medarbejdere uden for Foulumgård. Vores gamle trofaste Geonor ”borerig” fra 1990’erne bliver erstattet af en ny Wintex MCL3, som, vi håber, bliver leveret i starten af april. Ved samme lejlighed skifter vi køretøj fra Gator’en, som så får lov til at leve videre som ”almindelig” mark-UTV, til en ny Can Am UTV. Den nye har ca. samme dimensioner, så den vil kunne køre de samme steder som Gator’en; til gengæld har den nye Wintex et 2-meter tårn, så det vil blive nemmere at udtage de dybe jordprøver.

Vi arbejder stadig på en bedre løsning til udtagning af jordsøjler til rodbestemmelse. Vi skal have en løsning med et kraftigere tårn og hydraulikhammer; hverken den gamle Geonor eller den nye Wintex er konstrueret til den hårde opgave!

Vi forsøger at holde vores oversigt over links til hjemmesider for vores forsøg opdateret på Foulumgårds webside: https://agro.au.dk/profil/faciliteter/foulum

Så med en blanding af ”gamle” og nye forsøg ser vi frem til endnu en udfordrende og spændende vækstsæson på Foulumgård.