Mikrobiologi i verden - og i agroøkologi

Man er først lige begyndt at forstå, hvor stor indflydelse mikroorganismer har på vores dagligdag og vores velbefindende. Således har man for nylig påvist, at tarmbakterier påvirker menneskers psykiske tilstand udover deres effekt på eksempelvis udvikling af fedme.

Mogens Nicolaisen. Foto: Charlotte H. Knudsen

På samme måde er der stigende evidens for, at mikroorganismerne i og omkring planten (og ikke kun patogener, rhizobium og mykorrhiza) har en stor effekt på plantens ydeevne.  Den viden er nærmest triviel for de fleste som arbejder med agroøkologi, men alligevel er det slående, hvordan mikroorganismerne og deres sammensætning og funktioner er relevante og en del af løsningen for næsten alle de problematikker, vi bidrager til at løse i instituttet - om det så er kvaliteten af jord, planternes vand- eller næringsoptag, og så selvfølgelig planternes evne til at modstå sygdomme og andre stressfaktorer.

Faktisk kan man gå så langt, at man bør opfatte planten og dens omgivende mikroorganismer som en samlet enhed. Denne ’holo-organisme’ kan således trække på det enorme genetiske potentiale, som mikroorganismerne lægger ’oven i’ plantens eget genom og derved opnå bedre beskyttelse mod sygdomme, mod tørke eller varmestress samt forbedre næringsoptaget osv.

Samtidig kunne det tænkes, at denne evne til at samarbejde med mikroorganismerne, både i jorden og på bladoverfladen, er eroderet gennem mange års intensiv planteforædling, hvor plantens symbiose med mikroorganismerne i væsentlig grad er sat ud af spillet i et moderne landbrug med højt input. Derfor er der et kæmpestort potentiale for robuste planter i at give planterne evnen til at kommunikere og samarbejde med mikroorganismerne tilbage, f.eks. ved at udnytte gener fra afgrødeplanternes forfædre (vilde arter eller gamle sorter) i planteforædlingen.

En sådan indsats kræver ekspertise indenfor mikrobiologi, plantemolekylærbiologi, næringsomsætning, jordfysik, kemi etc. Kunne det mon tænkes, at vi kunne udnytte vores viden bedre på tværs af de forskellige sektioner til nogle fantastiske ansøgninger og ved for eksempel at investere i moderne teknologier til undersøgelse og karakterisering af mikroorganismer og deres effekt på plantevækst, som vil kunne udnyttes af alle sektionerne i instituttet?