Seniorbonus

Pr. 1. januar 2024 træder et nyt cirkulære om seniorbonus i kraft

Det betyder at alle medarbejdere fra det år de fylder 62, automatisk får udbetalt 0,8 % seniorbonus. Der vil fortsat være mulighed for at afholde 2 seniordage årligt, som vil være med løntræk. Aftale om afvikling af de to seniordage med løntræk sker med nærmeste leder og registreres i MitHR.

Det er ikke længere muligt at vælge at få indbetalt beløbet som et ekstraordinært pensionsbidrag.

Det er heller ikke muligt at konvertere seniorbonus for 2023 til seniordage til afvikling i 2024.

Du skal derfor ikke give besked til din HR afdeling inden den 1. oktober 2023 vedrørende ønsker om konvertering af seniorbonus, da der pr. 1.1.2024 ikke længere er valgmulighed mht. udbetaling.

Det nye cirkulære kan læses her.