Idagaardfondens prisopgave (thesis prize)

Idagaardfonden inviterer til aflevering af kandidatafhandlinger skrevet om emner relateret til disse formål, hvor op til 3 specialer hvert år tildeles en "Guldmedalje" og 50.000 kr.

Idagaardfonden (stiftet i 1929 af Jens Hvidbjerg) støtter landbrugsforskning, herunder men ikke begrænset til forskning i planteproduktion, og med det konkrete formål at støtte forskning, der kan forbedre produktionsvilkårene og rentabiliteten i dansk landbrug.

Idagaardfonden inviterer til aflevering af kandidatafhandlinger skrevet om emner relateret til disse formål, hvor op til 3 specialer hvert år tildeles en "Guldmedalje" og 50.000 kr. Konklusionerne fra hvert nomineret speciale bør være relevante for praktikere og skal gøres offentligt tilgængelige og kan således ikke indeholde fortroligt materiale. Til inspiration kunne nogle relevante overordnede emner, alle med fokus på dansk landbrug, være:

  • Konkurrenceevne
  • Tilpasning til klimaændringer
  • Optimering af outputværdi
  • Industri struktur
  • Ejerskabs- og/eller finansieringsstrukturer
  • Successionsplanlægning
  • Effektivitetsforbedringer

Alle relevante universitetsinstitutter, herunder men ikke begrænset til Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi samt Institut for Plante- og Miljøvidenskab fra Københavns Universitet og Institut for Agroøkologi samt Institut for Husdyrvidenskab fra Aarhus Universitet opfordres til hver udvælge op til 5 af deres bedste specialer fra et givet akademisk år, skrevet om emner, der er relevante for denne pris, og som skal have opnået karakteren 10 eller 12. Af GDPR-grunde skal den studerende give skriftligt samtykke, før specialet nomineres . De nominerede specialer fra det forløbne studieår skal afleveres til Idagaardfonden (post@idagaardfonden.dk) senest den 1. oktober hvert år.

De nominerede skal udfylde denne formular, hvor de selv kan forklare, hvordan arbejdet i specialet kan være med til at forbedre rentabiliteten i dansk landbrug (som er prisens underliggende præmis), hvilket forhåbentlig gør det lettere for dem, der ikke eksplicit arbejder i /om økonomi for at argumentere for relevansen af deres arbejde for denne pris.

Indstilling og forhåndsgodkendelse fra den studerende sendes til head.agro@au.dk senest 27-09-2023, hvorefter udvælgelse foregår.

Læs mere her.