Information om nye medarbejdersider på AU

I uge 44 får alle medarbejdere nye personlige hjemmesider, som opfylder ønsket om et mere brugervenligt design med bedre mulighed for at redigere og tilpasse sit indhold

Langt det mest indhold på ens nuværende Pure-profil vil automatisk blive vist i det nye design. Som medarbejder må man dog forvente at skulle foretage nogle manuelle tilpasninger på den nye side.   

Nye obligatoriske fritekstfelter 

Hjemmesiderne indeholder som noget nyt obligatoriske fritekstfelter til korte beskrivende tekster under en eller flere af følgende overskrifter:  

  • Forskning 
  • Uddannelse 
  • Rådgivning 
  • Samarbejde 
  • Arbejdsområder 
  • Profil 

Der er udviklet en særlig editor til formålet, som gør det nemt at udfylde felterne.  

Som medarbejder har man desuden mulighed for at tilføje op til 5 emneord, der beskriver ens profil, man kan uploade et CV, og man kan tilføje links til diverse eksterne hjemmesider, hvor man præsenterer sig selv. 

Registrering af publikationer m.v. fortsætter i Pure 

Det er vigtigt at understrege, at systemet Pure fortsat vil blive brugt til at registrere publikationer, aktiviteter mv. På samme måde vil persondata mv. fortsat skulle rettes i medarbejderstamkortet. Medarbejderhjemmesiderne er alene en visning af det indhold, der ligger i Pure og i AU’s øvrige administrative systemer på en ny måde. 

Det kommer der til at ske 

Som medarbejder får man direkte besked på mail med støtte og vejledning i brugen af de nye personlige hjemmesider. Der bliver også god mulighed for lokal support. 

Om processen 

Det nye hjemmesidedesign er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe under inddragelse af repræsentanter fra både fagmiljøer og administration og endelig godkendt af Universitetsledelsen, herunder også beslutningen om et obligatorisk fritekstfelt. AU IT er tovholder på projektet.