Kontorsituationen i AGRO Foulum

Vi har igennem en længere periode haft svært ved at finde kontorpladser til nyansatte og gæster i AGRO på AU-Viborg, og vi har nu nået et punkt, hvor situationen er uholdbar og meget utilfredsstillende, også for det faste personale.

Derfor kigger vi i institutledelsen på mulige løsninger. Vi har bl.a. talt om nye former for kontorfordeling, hvor medarbejdere ikke har en fast arbejdsplads, men vi mener ikke at situationen er moden til dette endnu.

Det har været et stort ønske at få lukket op for PV32 igen, men dette har store økonomiske konsekvenser, og så længe der er ledige bygninger ved AU-Viborg, vil disse skulle tages i anvendelse, inden vi åbner op for PV32.

Institutledelsen ser primært på mulighederne for at flytte en hel sektion til andre bygninger, så sammenhængskraften i sektionerne fastholdes. Desuden skal det naturligvis prioriteres at sektioner og medarbejdere med behov for adgang til laboratorie, bliver i nærheden af disse.

Det er en meget udfordrende situation, som skyldes at vores forskningsomfang vokser, og dermed også antallet af medarbejdere. Vi kigger nu ind i at der over de kommende år også skal rummes en række nye uddannelser på AU-Viborg. Dette vil medføre at anvendelsen af bygningsmassen konstant ændres over de kommende år. Vi kan derfor ikke garantere at de flytninger vi laver i år, vil være permanente løsninger. Der vil være behov for at vi løbende tilpasser vores brug af bygningerne til vores behov.

Vi arbejder sammen med de øvrige institutter om at skaffe holdbare løsninger. Når vi er nærmere en mulig løsning vil institutledelsen orientere nærmere på et møde.