Ledelsen har fokus på fremtiden

Jeg har netop deltaget i mit sidste institutledelsesmøde, og mens jeg nu snart er fortid, så har ledelsen blikket stift rettet mod fremtiden.

Per Kudsk. Foto: Charlotte Knudsen

Økonomisk ser fremtiden lovende ud, og vores største udfordring i de kommende år er at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til både at sikre, at generationsskiftet kan forløbe gnidningsfrit, men også at sikre, at vi kan opdyrke nye forskningsområder. Vi har brug for at ansætte både profilerede forskere, som kan hjælpe med at opbygge nye forskningsområder, og et stort antal yngre forskere, som kan videreføre og videreudvikle eksisterende forskningsområder. 

Afsættet for de næste års indsats er vores strategiplan for 2023-25, og på vores ledelsesmøde fik vi aftalt en aktionsplan for hvert af vores 8 fokusområder. Som nævnt er vores største udfordring i øjeblikket at få tilstrækkelig med kvalificerede ansøgere til de stillinger, vi opslår. Det blev derfor besluttet at stramme op omkring søgekomiteernes arbejde og annoncere stillinger bredere, end vi har gjort hidtil. Skal vi have held med at få ansat dygtige medarbejdere, er det imidlertid også nødvendigt, at vi alle bidrager med at gøre opmærksom på vores stillingsopslag på de sociale medier, hvor vi er aktive, og i de faglige fora, hvor vi kommer.

Et andet aspekt, vi diskuterede, var, at der er behov for et bedre set-up omkring de samtaler, som vi afholder med de yngre forskere. Formålet med disse samtaler skal ikke kun være at præsentere instituttets forventninger for forskerne men også at orientere om, hvad vi kan tilbyde i form af mentoring og karriereplanlægning.

Som nævnt var det mit sidste institutledelsesmøde. Jeg har været sektionsleder siden 1994, da vi var Statens Planteavlsforsøg. Det har været en spændende rejse at være med på. Tilbage i 1990’erne var man mere sektionsleder af navn end af gavn, men der er virkelig sket en professionalisering af ledelsesfunktionen hen over årene, hvilket også har været nødvendigt med de større og større institutter. AGRO har en meget velfungerende ledelsesgruppe, hvor alle tager ansvar for instituttets ve og vel og ikke kun deres egen forskningssektion. Det har været en fornøjelse at være med, og jeg er sikker på, at René Gislum, som overtager jobbet som sektionsleder i CROP d. 1. oktober, vil finde det lige så fornøjeligt at være en del af institutledelsen.