Save the date: Open Science – ven eller fjende?

Den 12. oktober inviterer AU’s Open Science Forum til et arrangement, hvor forskere fra alle fagmiljøer kan få vigtig viden om Open Science og konkrete værktøjer til brug i egen forskningspraksis.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 12. oktober 2023,  kl. 13:00 - 16:00

Open Science, eller åben forskning, handler i bund og grund om at gøre videnskabelig forskning og data tilgængelig for alle. Alene det er et nyt paradigme i den måde, forskere deler viden med hinanden og omverden på, og ideen vinder frem, ikke mindst fordi Europa-Kommissionen nu kræver åbenhed som betingelse for forsknings- og innovationsbevillinger.

Men Aarhus Universitet har med succes udvidet ideen, så åbenhed indgår som en integreret del af selve forskningen. Universitetsforskere og industrivirksomheder samarbejder på kryds og tværs om at skabe grundlæggende ny viden og innovation, som løbende bliver gjort åbent tilgængelig for alle – og som ingen må patentere. Til gengæld kan enhver derefter frit bruge denne viden til at udvikle og patentere sine egne unikke produkter.

Temadagen foregår den 12. oktober 2023, kl. 13.00-16.00 i Auditorium 1253-211 (Merete Barker) i Søauditorierne.

Ved at deltage i temadagen får I:

  • større indsigt i, hvad Open Science er
  • viden om, hvordan I med Open Science kan styrke jeres forskningsmæssige impact og øge muligheden for at udbrede jeres forskning til gavn for flest mulige
  • værktøjer til at håndtere principperne for Open Science i praksis

Programmet kombinerer oplæg fra eksperter og AU-forskere, der bidrager med egne erfaringer. I vil snarligt modtage det fulde program – men sæt allerede nu et kryds i kalenderen