Analyseenheden

Analyseenheden beskæftiger sig med rutineprægede analyser for rekvirenter inden for instituttet (samt for eksterne kunder efter aftale). Analyser udføres alene som en indtægtsdækket virksomhed. Analyseenheden er ikke akkrediteret, men lever for en stor del op til kravene i DS/EN ISO 17025 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

Analyseenheden udfører opgaver i eget laboratorium.