Analyseenheden og forsøgslaboratorie

Sikkerhed ved "re-entry" i marker ved AGRO

Du finder retningslinjerne her.

Forslag til sikkerhedsudstyr i forbindelse med færdsel i marker som er sprøjtet med pesticider kan ses her.

Betaling af/tilskud til fodtøj, arbejdstøj

AGRO betaler tilskud til fodtøj til laboranter aflønnet efter organisationsaftalen for "Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere" (HK). Tilskuddet betales kun mod fremvisning af dokumentation (kvittering), og refusionsbeløbet udgør maks. 1.000 kr. årligt pr. medarbejder (2022).

Beløbet posteres på projekterne:

  • Flakkebjerg 926650-88121
  • Foulum 926487-88121

Procedure vedr. non-europæiske prøver og advarselsskilte

Procedure foTørring og formaling af plantemateriale

Procedure for "Behandling af jord fra non-europæiske lande"

Redigerbar fil til advarselsskilte kan findes HER