Strategi

AGRO's strategi 2016-2020

Institut for Agroøkologi har som mål at tilhøre eliten af forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med agroøkosystemer, det vil sige samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter.  

Vi vil skabe, udvikle og omsætte banebrydende viden til fremme af samfundets bioøkonomi nationalt og internationalt og bidrager til bæredygtig produktion og vækst gennem fremragende forskning, rådgivning og undervisning i agroøkosystemer.  

Strategien for 2016-2020 har stærk fokus på, hvordan instituttet vil styrke sine kompetencer og øge sin synlighed internt, nationalt og internationalt med henblik på at øge rekrutteringen af dygtige forskere og studerende samt forbedre finansieringen.  

Vi har udpeget fire faglige flagskibe, som er forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi er særligt stærk og unik, og hvorfra vi leverer resultater til samfundets bedste nu og i fremtiden. Ved at fokusere de strategiske indsatser i faglige flagskibe kan Institut for Agroøkologi skabe en stærkere faglig profil udadtil og et stærkt fagligt fællesskab indadtil.  

De fire flagskibe er følgende:

Du kan downloade Strategi 2016-2020 for Institut for Agroøkologi her.