Markforsøg

Sikkerhed ved "re-entry" i marker ved AGRO

Du finder retningslinjerne her.

Forslag til sikkerhedsudstyr i forbindelse med færdsel i marker som er sprøjtet med pesticider kan ses her.

Den Gode Plan – anmeldelse af forsøg i laboratorie/mark

For at sikre et godt samarbejde mellem den studerende og TAP i laboratorie/mark har vi udarbejdet Den Gode Plan, som altid skal udfyldes i forbindelse med laboratorie- eller feltarbejde. Det er ikke muligt at arbejde i laboratoriet eller på forsøgsarealerne, hvis Den Gode Plan ikke er udfyldt. 

Den Gode Plan

TAP-vejlederforventningsbrev

Den studerendes vejleder er ansvarlig for at booke et møde mellem vejleder, TAP-vejleder og den studerende.

Introduktion til laboratoriearbejde - DANSK