Markforsøg

Sikkerhed ved "re-entry" i marker ved AGRO

Du finder retningslinjerne her.

Forslag til sikkerhedsudstyr i forbindelse med færdsel i marker som er sprøjtet med pesticider kan ses her.

Den Gode Plan – anmeldelse af forsøg i laboratorie/mark

For at sikre et godt samarbejde mellem den studerende og TAP i laboratorie/mark har vi udarbejdet Den Gode Plan, som altid skal udfyldes i forbindelse med laboratorie- eller feltarbejde. Det er ikke muligt at arbejde i laboratoriet eller på forsøgsarealerne, hvis Den Gode Plan ikke er udfyldt. 

Den Gode Plan

TAP-vejlederforventningsbrev

Den studerendes vejleder er ansvarlig for at booke et møde mellem vejleder, TAP-vejleder og den studerende.

Markleje 2024

Marklejen i 2024 er 4,93 kr. pr. m².

Marklejen inkluderer driftsomkostninger og afskrivninger:

  • Såsæd
  • Gødning
  • Pesticider
  • Markvanding, hvor det er muligt (men ikke arbejdstiden til dette)
  • Maskinpark
  • Småting som markeringspinde o.l.
  • Afskrivning på udstyr anvendt i forsøgene.

Hvad er ikke indeholdt?

Der er ingen lønninger med i marklejen. Derfor skal alt bemanding til etablering, høst, såning af parceller (kræver ekstra timer), observationer, vanding, specialbehandlinger og andre registreringer i marken i løbet af forsøget budgetteres særskilt.

Kontakt altid driftslederen

Ved budgettering i ansøgninger med markforsøg, er det altid en god idé at vende projektet med driftslederen på den lokalitet du ønsker dit forsøg, for at få klarhed over, hvad der er indeholdt, og hvad der kræver ekstra bemanding.