Journalisering i Workzone

Hvorfor skal der journaliseres?

Forvaltningsmyndigheder har pligt til at journalisere visse af deres dokumenter. Det fremgår af offentlighedslovens §15, stk. 1.

I henhold til Miljøoplysningsloven har forvaltningsmyndigheder pligt til at journalisere alle deres dokumenter.

  • I AGRO henholder vi os til kravene i Miljøoplysningsloven.

Hvornår skal journaliseringen ske?

Folketingets ombudsmand har givet nedenstående retningslinjer til hvornår journaliseringen skal ske:

  • Papirbaserede dokumenter bør være journaliseret inden for 3-4 arbejdsdage
  • Interne dokumenter bør journaliseres, når de må antages at have fået en endelig form. Ombudsmanden siger inden for rimelig tid
  • E-mails (e-mailtråd) kan journaliseres samlet inden for 7 arbejdsdage. Gælder også e-mails hvor du er cc:  (husk retvisende tekst i linien ‘emne/subject’)
  • Alle journaliseringspligtige dokumenter bør være journaliseret, inden der træffes afgørelse om aktindsigt i en sag

Læs mere om ombudsmandens retningslinjer omkring journalisering her.