IT, web og billeder

IT-indkøb

Alle bestillinger skal ske af medarbejderen selv, eller vedkommendes sekretær via IT webshoppen.

Før du bestiller, skal du aftale med din nærmeste leder eller projektleder, hvilket projektnummer der skal betale for indkøbet. Projektnummeret skal du påføre din bestilling. Med hensyn til eksterne projekter skal du som medarbejder undersøge, om den eksterne bevillingsgiver dækker omkostninger til IT-udstyr, hvilket ikke gælder for alle bevillingsgivere. Hvis du er i tvivl, så kontakt din projektøkonom.

Du må kun afgive bestilling, hvis du er aflønnet af AGRO.

Vi henstiller til, at du i første omgang afgiver ønske om ”Raadgivning onskes i forbindelse med indkobet”, idet institutledelsen ikke ønsker at få indkøbt udstyr, som enten er over- eller underdimensioneret i forhold til det behov, du som medarbejder har. Institutledelsen har tidligere besluttet, at Mac-computere kun kan bestilles, hvis der er særlige behov for specielt software, som kun kører i dette miljø. Ved indkøb af Mac skal medarbejderen desuden være opmærksom på, at hjælp hos lokale IT-supportere er begrænset på dette område.

Omkring smartphones henstilles til, at der ikke bestilles modeller, som koster over 4.000 kr. (år: 2020) Tablets kan kun bestilles af medarbejdere med meget udadvendt aktivitet eller arbejdsmæssigt dokumenterede behov.

Det er altid en ledelsesmæssig beslutning, hvilke medarbejdere, der har en jobsituation og -funktion, som nødvendiggør, at universitetet stiller multimedier (mobil, pc, hjemmeopkobling) til rådighed for dem. Lederen skal således foretage en konkret vurdering i den enkelte situation. Læs mere om rettigheder og beskatning her.

Politik for computere ved AU

For at computere kan understøttes på AU’s netværk skal de opfylde følgende krav:

  • Ikke ældre end 4 år
  • Køre Windows 10 som operativsystem
  • Benytte et af AU-IT administreret og overvåget antivirusprogram
  • Have en SSD harddisk på minimum 256 GB

Password

Der er grundlæggende tre måder, hvorpå en forbryder kan få adgang til et password på; ved at spørge, ved at gætte eller ved at forsøge sig frem.

Det handler derfor om at lave et password, der beskytter bedst muligt mod ovenstående. Det eneste der kan stoppe en forbryder, som forsøger sig frem, er at stille krav til længden og kompleksiteten af passwordet, samt, med jævne mellemrum, at skifte sit password. Derfor har AU også nogle minimumskrav inden for disse områder.

Password skal være stærke, indeholde mindst 12 karakterer, kombineret af store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn.

Her er præsenteret tre måder at lave/huske passwords på, som dels sikrer en rimelig kvalitet af de resulterende passwords, og dels øger sandsynligheden for, at du kan huske passwordet efterfølgende.

Sektionernes mailgrupper

Sektionens sekretær ejer/vedligeholder sektionens mailgruppe og kan tilføje og slette medlemmer af gruppen.

Hvis medarbejdere uden for sektionen ønsker at blive tilføjet, skal dette godkendes af sekretariatslederen, før sekretæren tilføjer e-mail.

Hvis du ønsker at blive tilføjet andre mailgrupper, kan du under properties se, hvem ejeren af gruppen er.

Vejledning til at tilføje/fjerne medlemmer af distributionslisterne.

Mailgrupper, som går på tværs af enheder redigeres af Karina Rysholt Christensen.

Beskatning af fri telefon (tro- og loveerklæring)

Læs mere om reglerne her og find også tro og love-erklæringen på siden:

Teams, Zoom, Vmeet, Videokonferencer

Læs mere om brugen af de forskellige muligheder for virtuelle møder:

Billeder og logo

Billeder - Cumulus og Colourbox


Logo - AU og FOOD:

Hvis du har spørgsmål til logoer, kan du kontakte sekretariatet

Trådløst netværk og VPN

Filesender - send store filer

Hvis du skal sende store filer, kan du finde vejledningen her:

Sådan sender du en sikker mail

Du kan sende en sikker mail med sikker mail-plugin i Outlook. Læs mere her:

Mailsignatur og autosvar (Outlook)

Kontakt IT supporten

FOULUM:
Blichers Allé 20, bygn. A14, lok. 2012
support.lokationer.st.it@au.dk
Tlf. 8715 0944 

FLAKKEBJERG:
Forsøgsvej 1, bygn. A, lok. A101
support.lokationer.st.it@au.dk
Tlf. 2485 8405  (vagttelefon 8715 0944)

Supporten er on-site i Flakkebjerg mandag, onsdag og torsdag i lige uger, samt mandag og onsdag i ulige uger.

Læs mere om IT-supporten  

Du kan se mere om driftsstatus på AU’s systemer på https://serviceinfo.au.dk/, hvis du oplever problemer.

Du kan finde vejledningen til brugen af support portalen i denne guide.