Data Management

Research Data Management (RDM)

Datamanagement handler om, hvordan du har styr på dine forskningsdata både før, under og efter dit forskningsprojekt. Det er vigtigt, at du håndterer data forsvarligt både forskningsmæssige, teknisk, juridisk og etisk. Det betyder konkret, at du skal: 

  • lagre og sikre data, så det kan genfindes og så tab af data forebygges
  • have en praksis for, hvordan data organiseres, beskrives, struktureres og dokumenteres
  • følge AUs gældende politik for, hvordan data tilgås og eventuelt deles
  • lave en Data Management Plan, der bl.a. indeholder en plan for, hvordan data bevares eller destrueres

Den danske kodeks for integritet i forskning (2014) siger: "Primært materiale og data skal gemmes, opbevares og administreres i en klar og præcis form, som gør det muligt at evaluere resultatet, følge procedurerne og – når det er relevant og muligt– reproducere forskningen."

Data Management er en væsentlig del af god forskningspraksis, da det er med til at sikre, at data kan genfindes og reproduceres, ligesom det er med til at verificere dine forskningsresultater. 

Her kan du læse om Data Management i AGRO og på AU.