Flakkebjerg

Kommissorium

Baggrund

Udvalget er nedsat AGRO’s institutledelse.

Reference

Udvalget refererer til institutlederen.

Sammensætning

Relevante sektioner på Flakkebjerg indstiller hver et medlem til Laboratorieudvalget. Sektioner med væsentlige laboratorieaktiviteter indstiller både en VIP og en TAP som medlem. Gruppen kan suppleres ad hoc efter behov.

Funktionsperiode

2 år ad gangen. Den aktuelle periode er fra 1. jan 2021 – 31. dec 2022.

Overordnet formål

Laboratorierne udgør en meget vigtig og ressourcekrævende forskningsfacilitet i AGRO, hvorfor en løbende optimering af laboratoriefaciliteterne er central. Laboratorieudvalgets opgaver er at sikre velfungerende laboratorier og samarbejde på tværs af laboratorier og forskergrupper. Opgaver vedr. sikkerhed varetages af LAMU samt arbejdsmiljøgrupperne.

Opgaver

Det er udvalgets opgave at tage initiativer, udarbejde indstillinger og rådgive institutlederen vedrørende laboratoriefunktionen på Flakkebjerg, herunder at:

  • Udarbejde oversigt over investeringsbehov i apparatur, rådgive instituttet om investering og evt. indgå i arbejdet med indkøb af nyt laboratorieudstyr.
  • Udarbejde og vedligeholde oversigt over laboratorier og laboratoriefunktioner ved AGRO- Flakkebjerg.
  • Udarbejde og vedligeholde oversigt over ansvarsfordeling for brug af udstyr.

Forretningsorden

Der afholdes 4 møder om året, som indkaldes af formanden. På begæring af 2 medlemmer af udvalget kan der indkaldes til ekstraordinært møde i udvalget.

Fra alle møder udarbejdes beslutningsreferat, som efter godkendelse placeres på AGRO’s intranet.

Sektioner med repræsentation

CROP                    VIP – xxx              TAP – xxx

CGB                      VIP – xxx              TAP – xxx PATENT              VIP – xxx           TAP – xxx Formand              Henrik Brinch-Pedersen Sekretær            Sonja Graugaard

Referater

2022:

2021: