Foulum

Kommissorium

Baggrund

Udvalget er nedsat AGRO’s institutledelse.

Reference

Udvalget refererer til institutlederen.

Sammensætning

Relevante sektioner indstiller hver et medlem til Laboratorieudvalget. Sektioner med væsentlige laboratorieaktiviteter indstiller både en VIP og en TAP som medlem. Gruppen kan suppleres ad hoc efter behov.

Funktionsperiode

2 år ad gangen. Den aktuelle periode er fra 1. jan 2021 – 31. dec 2022.

Overordnet formål

Laboratorierne udgør en meget vigtig og ressourcekrævende forskningsfacilitet i AGRO, hvorfor en løbende optimering af laboratoriefaciliteterne er central. Laboratorieudvalgets opgaver er at sikre velfungerende laboratorier og samarbejde på tværs af laboratorier og forskergrupper. Opgaver vedr. sikkerhed varetages af LAMU samt arbejdsmiljøgrupperne. 

Opgaver

Det er udvalgets opgave at tage initiativer, udarbejde indstillinger og rådgive institutlederen herunder at:

  • Udarbejde oversigt over investeringsbehov i apparatur, rådgive instituttet om investering og evt. indgå i arbejdet med indkøb af nyt laboratorieudstyr.
  • Udarbejde og vedligeholde oversigt over laboratorier og laboratoriefunktioner ved AGRO.
  • Udarbejde og vedligeholde oversigt over ansvarsfordeling for brug af udstyr.

Forretningsorden

Der afholdes 4 møder om året, som indkaldes af formanden. På begæring af 2 medlemmer af udvalget kan der indkaldes til ekstraordinært møde i udvalget.

Fra alle møder udarbejdes beslutningsreferat, som efter godkendelse placeres på AGRO’s intranet.

Medlemmer

Karin Dyrberg

Laborant Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Bo Vangsø Iversen

Lektor Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Palle Jørgensen

Laboratorietekniker Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Poul Erik Lærke

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Jørgen Munksgaard Nielsen

Laboratorietekniker Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Stig T. Rasmussen

Laboratorietekniker Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Ulla Husballe Rasmussen

Laborant Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Bodil Stensgaard

Laboratoriefuldmægtig Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer