Data management udvalg

Baggrund og formål

Udvalget er nedsat af AGRO’s institutledelse. Udvalget refererer til institutlederen.

Data udgør en meget vigtig og ressourcekrævende del i AGRO, hvorfor en løbende optimering af området er central. Datahåndtering er samtidig en central del af de enkelte forskeres forskningsintegritet og af instituttets generelle forpligtelser. Udvalgets opgave er at understøtte institutledelsen i at sikre, at instituttet lever op til gældende regler for data management, datasikkerhed, GDPR, o.l.

 

Kommissorium

Baggrund og reference

Udvalget er nedsat AGRO’s institutledelse. Udvalget refererer til institutlederen.

Sammensætning

Hver forskningssektion indstiller et medlem til udvalget for AGRO data management og driftsenhederne kan også repræsenteres. Udvalget kan suppleres ad hoc efter behov.

Funktionsperiode

2 år ad gangen. Den aktuelle periode er fra 1. august 2021 – 31. juli 2023.

Overordnet formål

Data udgør en meget vigtig og ressourcekrævende del i AGRO, hvorfor en løbende optimering af området er central. Datahåndtering er samtidig en central del af de enkelte forskeres forskningsintegritet og af instituttets generelle forpligtelser. Udvalgets opgave er at understøtte institutledelsen i at sikre, at instituttet lever op til gældende regler for data management, datasikkerhed, GDPR, o.l.

Opgaver

Det er udvalgets opgave at tage initiativer, udarbejde indstillinger og rådgive institutlederen vedrørende data management i AGRO, herunder

  • FAIR principper
    • Data management plan
    • Data opbevaring
    • Platforme til samarbejde og deling af data
  • Data arkivering
  • Årlig gennemgang af instituttets modenhedsvurdering
  • Effektive data strømme

Forretningsorden

Der afholdes minimum 4 møder om året, som indkaldes af formanden/sekretæren.

Fra alle møder udarbejdes beslutningsreferat, som efter godkendelse placeres på AGRO’s intranet.

Formand for udvalget

Jens Grønbech Hansen

Seniorrådgiver Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Medlemmer

Anders Almskou-Dahlgaard

Ledende jordbrugstekniker Institut for Agroøkologi - Markforsøg Flakkebjerg

Karin Dyrberg

Laborant Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Lea Kjærgaard Eriksen

Projektkoordinator Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg

René Gislum

Lektor Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Christina Rønn Ingvardsen

Akademisk medarbejder Institut for Agroøkologi - Afgrødegenetik og Bioteknologi

Maria Knadel

Tenure Track adjunkt Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi

Enoch Narh Kudjordjie

Adjunkt Institut for Agroøkologi - Entomologi og Plantepatologi

Maarit Mäenpää

Statistiker Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Mette Vestergaard Odgaard

Akademisk medarbejder Institut for Agroøkologi - Jordbrugssystemer og Bæredygtighed

Dennis Villadsen

Elektroniktekniker Institut for Agroøkologi - Markforsøg Foulumgård